X
headerisV2-fixed
Par Fondu “Mākslai vajag telpu”

Fonda “Mākslai vajag telpu” mērķis ir panākt Latvijas Pēckara un mūsdienu mākslas muzeja uzcelšanu Rīgā, kas veicinātu Latvijas mākslas procesu aktivitāti, valsts konkurētspējas, nācijas identitātes stiprināšanu, tūrisma industrijas un mākslas izglītības attīstību, kā arī integrētas kultūras telpas izveidošanu Rīgā kā Baltijas kultūras galvaspilsētā. Fondu dibinājuši 11 padomes locekļi – mākslinieki, arhitekti un uzņēmēji: Jānis Zuzāns, Katrīna Neiburga, Aigars Bikše, Jānis Dripe, Džemma Skulme, Andrejs Ēķis, Andis Zusts, Zaiga Gaile, Andis Sīlis, Liene Cakare un Katrīna Leiškalne. Fonda valdes priekšsēdētājs ir Jānis Zuzāns un valdes locekļi – Andis Zusts un Katrīna Leiškalne.

3
DEKLARĀCIJA PAR LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS MUZEJA NEPIECIEŠAMĪBU

Nācija nevar pastāvēt, ja tā neciena savas garīgās vērtības un nerūpējas par to saglabāšanu. Latvijas Valsts ir izveidota, tā pastāv un turpinās pastāvēt, kamēr būs stipra mūsu nacionālā kultūra un māksla. Mēs aicinām nekavējoties izstrādāt budžeta plānu Laikmetīgā mākslas muzeja izveidei un uzsākt muzeja pirmsprojekta izpētes darbu, atvēlot tam nepieciešamo finansējumu jau nākamā, 2015. gada budžetā.